OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

 

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa


2017

Temeljem članka 80 stavka 2 točke 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), javni naručitelj Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, OIB: 80303023744 objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

 • Art-Leon j.d.o.o., Grada Vukovara 36, Sisak,

Izjava o postojanju-nepostojanju sukoba interesa za 2017.

2018

Temeljem članka 80 stavka 2 točke 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), javni naručitelj Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, OIB: 80303023744 objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

 • Art-Leon j.d.o.o., Grada Vukovara 36, Sisak,
 • “Obrt Gradina”, Prizna bb, Jablanac
 • Malka d.o.o., S i A. Radića 40, Sisak

Izjava o postojanju-nepostojanju sukoba interesa za 2018. 

2019

Temeljem članka 80 stavka 2 točke 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), javni naručitelj Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, OIB: 80303023744 objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

 • Art-Leon j.d.o.o., Grada Vukovara 36, Sisak,
 • “Obrt Gradina”, Prizna bb, Jablanac
 • Malka d.o.o., S i A. Radića 40, Sisak

Izjava-o-postojanju-nepostojanju-sukoba-interesa_2019

2020

Temeljem članka 80 stavka 2 točke 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), javni naručitelj Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, OIB: 80303023744 objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

 • Art-Leon j.d.o.o., Grada Vukovara 36, Sisak,
 • “Obrt Gradina”, Prizna bb, Jablanac
 • Malka d.o.o., S i A. Radića 40, Sisak
 • Medo grupa d.o.o., Lička 21, Sisak

Izjava-o-postojanju-nepostojanju-sukoba-interesa_2020.

Izjava o postojanju-nepostojanju sukoba interesa 2020-2

2021

Temeljem članka 80 stavka 2 točke 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), javni naručitelj Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, OIB: 80303023744 objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

 • Art-Leon j.d.o.o., Grada Vukovara 36, Sisak,
 • “Obrt Gradina”, Prizna bb, Jablanac
 • Malka d.o.o., S i A. Radića 40, Sisak
 • Medo grupa d.o.o., Lička 21, Sisak
 • KRI-MAT,obrt za usluge, Ulica Josipa Zorića 67B, Dugo Selo

Izjava o postojanju-nepostojanju sukoba interesa 2021

2022

Temeljem članka 80 stavka 2 točke 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), javni naručitelj Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, OIB: 80303023744 objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

 • Art-Leon j.d.o.o., Grada Vukovara 36, Sisak,
 • “Obrt Gradina”, Prizna bb, Jablanac
 • Malka d.o.o., S i A. Radića 40, Sisak
 • KRI-MAT,obrt za usluge, Ulica Josipa Zorića 67B, Dugo Selo

Izjava o postojanju -nepostojanju sukoba interesa 2022

2023

Temeljem članka 80 stavka 2 točke 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16,114/22), javni naručitelj Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, OIB: 80303023744 objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

 • Art-Leon j.d.o.o., Grada Vukovara 36, Sisak,
 • “Obrt Gradina”, Prizna bb, Jablanac
 • Malka d.o.o., S i A. Radića 40, Sisak
 • KRI-MAT,obrt za usluge, Ulica Josipa Zorića 67B, Dugo Selo

Izjava o postojanju – nepostojanju sukoba interesa 2023

2024

Temeljem članka 80 stavka 2 točke 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16,114/22), javni naručitelj Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, OIB: 80303023744 objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

 • Malka d.o.o., S i A. Radića 40, Sisak
 • KRI-MAT,obrt za usluge, Ulica Josipa Zorića 67B, Dugo Selo

Izjava o postojanju – nepostojanju sukoba interesa 2024